Cookies

  1. Naša webová stránka používa rôzne typy cookies a podobné nástroje, ktoré získavajú a ukladajú informácie počas jej prehliadania.
  2. Cookies používame na právnom základe, ktorým je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov a v prípade absolútne nevyhnutných cookies je právnym základom oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, spočívajúci v našom záujme na správnom fungovaní webovej stránky.
  3. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním osobných údajov prejavujete kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“. Za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača.
  4. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom zmeny nastavení Vášho webového prehliadača.